Träsnideri på fot
Del av dörröverstycke från privata hem
c:a 250 år
Shanxi provinsen

redchinaart